Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

70026129 ICT fysiek domein

70026129 ICT fysiek domein
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Meijs Loes, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

De geplande gewenste verbeteringen ten aanzien van applicaties in het fysiek domein zijn gerealiseerd.

G
Tijd

De invoering van verbeteringen in applicatielandschap fysiek domein verloopt conform planning.