Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat

71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 30-06-2017
Einddatum: 30-12-2019Toelichting

O
Kwaliteit

Klankbordgroep is akkoord met VO.

Ondergrondse infra is een knelpunt.  Kabels en leidingen dienen op basis van VO te worden verlegd.  We zijn hierbij afhankelijk van de uitvoerende partij, te weten Combi Achterhoek.  Uitvoering hiervan pas mogelijk in tweede helft 2019. Op 4 oktober vindt een 3e overleg plaats met Combi Achterhoek.

 

O
Tijd

Geplande uitvoering in 2018 niet mogelijk gebleken.

We moeten eerst de kabels en leidingen verleggen en kunnen vervolgens herinrichting uitvoeren. Zie ook opmerkingen onder kwaliteit. Uitvoering schuift daarom door naar 2019. Uitstel voor de verkregen cofinanciering wordt aangevraagd.