Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

71152000 Verplaatsing tennisaccomodatie

71152000 Verplaatsing tennisaccomodatie
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 30-09-2017Toelichting

G
Kwaliteit

In het voorjaar van 2019 wordt de nieuwe tennisaccommodatie aan de Looiersweg opgeleverd, bestaande uit een modern energiezuinig clubgebouw, 4 tennisbanen en een padelbaan. In april 2018 hebben de gemeente en de tennisvereniging een realisatieovereenkomst gesloten in de vorm van een afsprakenbrief. In deze brief staan onder andere de financiele voorwaarden vermeld. Deze komen er in het kort op neer dat aan de vereniging een laagrentende lening wordt verstrekt van € 400.000 en een eenmalige bijdrage van € 310.000. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken (waaronder sloop van het voormalige clubgebouw van VV Sportclub Doesburg) en de aanleg van circa 45 parkeerplaatsen worden bekostigd uit een hiervoor in september 2018 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld krediet van maximaal € 176.000. Voornoemde parkeerplaatsen zijn niet alleen bestemd voor bezoekers van de tennisaccommodatie, maar ook voor toekomstige bezoekers van het nog aan te leggen stadspark.

Dit krediet van € 176.000 is deels bestemd voor het slopen van de stadswerf c.a.  De hieronder vermeld staande verplaatsingskosten voor de tennisaccommodatie dekken de lading dus niet  volledig!!   

G
Tijd

 Verwachting is dat de accommodatie in mei/juni 2019 in gebruik wordt genomen.

De velden worden in november opgeleverd, het clubgebouw rond 1 mei. In december 2018 wordt hiervoor de omgevingsvergunning definitief verleend.