Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 23-10-2017Toelichting

G
Kwaliteit

De loods wordt -als laatste onderdeel van de herontwikkeling van de Turfhaven - gerestaureerd. In de loods komt in ieder geval een voorziening voor de haven- en campergasten en een horecagelegenheid. De ondernemers aan wie het ontwikkelingsrecht is gegund, willen aan de loods een mix van a) toeristisch - recreatieve bestemming (feestzaal, vakantiehuizen) en b) werkbestemming (kantoorruimte). Uit de verkoopopbrengst van de loods c.a. worden de aanleg van een trap en hellingbaan bekostigd, waarmee de herinrichting voltooid is.

G
Tijd

LOC 17 BV is in 2018 gestart met de renovatie van de loods. Aansluitend worden voorzieningengebouw en horeca gerealiseerd. Inschatting is dat haven- en campergasten op z'n vroegst in het seizoen 2020 gebruik kunnen maken van het te bouwen sanitair gebouw in de loods.