Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Doesburg Werkt! (MIA) Inzet op uitstroom Participatiewet

Doesburg Werkt! (MIA) Inzet op uitstroom Participatiewet
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 21-06-2017
Einddatum: 30-12-2022Toelichting

O
Kwaliteit

Insteek van het project Doesburg Werkt is het vergroten van de uitstroom uit de Participatiewet. Nadat in het voorjaar voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld zijn we op zoek gegaan naar een projectleider. Het projectplan is afgerond in januari 2018 en aan u gepresenteerd in februari 2018. Het bestandsvolume is gedaald van 400 naar 362 (31-12-2017)

Intern hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de Sociale Dienst, met de conclusies en aanbevelingen zijn we aan de slag gegaan.

Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar op welke manieren we mobiliteit kunnen vergroten bij de bemiddeling naar werk. Concrete maatregelen passen we toe.

G
Tijd

De MIA is in het najaar van 2016 vastgesteld. Met name de eis om voor de concrete maatregelen cofinanciering in te zetten bleek lastig uitvoerbaar.

Daarom is in het voorjaar van 2017 gevraagd om een voorbereidingskrediet. Daarmee is een subsidecoordinator aan de slag gegaan, een onderzoek gestart naar de kwaliteit van de sociale dienst, een projectleider aangesteld en een onderzoek gedaan naar mobiliteitsvraagstukken. 

 Mede omdat de MIA een lange uitvoeringsperiode kent verwachten we de doelstellingen te halen.