Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Doorontwikkelen jeugdteam.

Doorontwikkelen jeugdteam.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Bollen Peter

Planning
Startdatum: 31-12-2013Toelichting

In samenwerking met de managers van het jeugdteam wordt de werkwijze van het jeugdteam steeds geëvalueerd en bijgesteld en gekeken of de juiste expertise in het jeugdteam zit. In 2018 zijn extra uren toegekend aan het jeugdteam om wachtlijsten tegen te gaan en een aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld aan te stellen. Tevens is een gedragswetenschapper aan het jeugdteamoverleg toegevoegd.

G
Kwaliteit
G
Tijd