Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Doorontwikkelen locatie Beinum West.

Doorontwikkelen locatie Beinum West.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 31-12-2007
Einddatum: 30-12-2022Toelichting

G
Kwaliteit

In juni 2018 is de 5de wijziging  van de financiele grondexploitatie voor Beinum West vastgesteld. De geprognosticeerde kosten en geprognosticeerde opbrengsten zijn daarbij opnieuw tegen het licht gehouden.

Dit was nodig met het oog op de uitgifte van een nieuwe serie bouwkavels aan De Strijp en De Kilder, waarvan de verkoop medio 2018 is gestart. 

G
Tijd

In het najaar van 2018 wordt gestart met het bouwrijp maken van de kavels aan De Strijp / De Kilder. Verwachting is dat dit in december 2018 kan worden afgerond. De eersten van circa 24 bouwkavels zullen -na verleende bouwvergunningen - rond de jaarwisseling worden verkocht.