Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Doorontwikkelen nieuwe Wmo-taken

Doorontwikkelen nieuwe Wmo-taken
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 21-06-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Met het doorontwikkelen van de nieuwe Wmo-taken worden de taken bedoeld die gemeenten in 2015 overgedragen hebben gekregen. Begeleiding, cliëntondersteuning (MEE), Beschermd wonen. De afgelopen jaren hebben we de cliënten in beeld gekregen omdat we hen zelf hebben geïndiceerd en ook een kwalificatie hebben meegegeven in 'licht', 'middel' en 'zwaar'. Begeleiding hebben we regionaal ingekocht waarmee we ook de aanbodkant in 'licht', 'middel' en 'zwaar' hebben ingedeeld. Groepsbegeleiding (dagbesteding) geven we vorm in o.a. ontmoetingsplekken (Beumerskamp en Grotenhuys).

G
Tijd

Inkoop van begeleiding is afgerond en regionaal in een continue proces gegoten.

Ontmoetingsplekken worden qua inrichting geschikt gemaakt conform de planning (Wmo-beleidsplan).