Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Extra aandacht voor vroegsignalering van problematiek en afstemming, o.a. door goede verbinding CJG/jeugdteam met onderwijs, kinderopvang en JGZ (consultatiebureau en verloskundigen).

Extra aandacht voor vroegsignalering van problematiek en afstemming, o.a. door goede verbinding CJG/jeugdteam met onderwijs, kinderopvang en JGZ (consultatiebureau en verloskundigen).
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Bollen Peter

Planning
Startdatum: 31-12-2016Toelichting

Doordat medewerkers van het CJG ook op de basisscholen en de kinderopvang aanwezig zijn worden vragen makkelijk gesteld en indien nodig doorgeleid naar het jeugdteam (waarin ook CJG-ers zitten). Het basis- en voorgezet onderwijs en het jeugdteam hebben regelmatig overleg. Tevens is in samenwerking met verloskundigen en gynaecologen een pilotproject gestart  voor zwangere vrouwen waarbij ouders en professionals beter worden toegerust om problemen voor, tijdens en na de bevalling te voorkomen en zodoende een stabiele gezinssituatie wordt bevorderd.

G
Kwaliteit
G
Tijd