Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Herontwikkeling centrum Beinum tot een waardig hart van Beinum met een voorzieningen- en ontmoetingsfunctie.

Herontwikkeling centrum Beinum tot een waardig hart van Beinum met een voorzieningen- en ontmoetingsfunctie.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2020Toelichting

Volgens de uitvoeringsparagraaf van de ‘Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030’ is het gewenst om voor 2020 het centrum van Beinum te ontwikkelen tot een waardig hart van Beinum met een voorzieningen- en ontmoetingsfunctie.
Om het definitieve Programma van Eisen (PvE) te kunnen bepalen dient eerst een onderzoek gedaan te worden naar de toekomst van de overdekte sportaccommodaties in Doesburg. Dit onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Vervolgens kan het PvE voor het centrum bepaald worden en de planning geactualiseerd worden. Het is de verwachting dat in 2021 met de realisatie gestart kan worden.

G
Kwaliteit
O
Tijd