Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Herontwikkeling GTW loods Turfhaven

Herontwikkeling GTW loods Turfhaven
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 31-12-2006
Einddatum: 30-12-2020Toelichting

G
Kwaliteit

De eigenaren van LOC 17 zijn gestart met de restauratie van de loods.  Aansluitend aan deze werkzaamheden wordt volgens afspraak in opdracht en voor rekening van  de gemeente de (semi) openbare ruimte rondom de loods aangepast. De belangrijkste werkzaamheden betreffen de aanleg van een trap-hellingbaan tegen de fietsdijk en een aan de achterzijde van de loods nog uit te voeren bodemsanering. Deze werkzaamheden worden bekostigd uit de verkoopopbrengst van de loods.

Verwachting is dat met ingang van het toeristenseizoen 2020 gebruik kan worden gemaakt van een in opdracht van LOC17 te realiseren voorzieningengebouw in de loods voor haven- en campergasten. Omdat wij als gemeente vooralsnog de haven en camperplaatsen exploiteren, betalen wij aan LOC17 voor het gebruik van dit voorzieningengebouw. Als gemeente betalen wij een vaste jaarhuurprijs, zoals eerder bij de verkoop van de loods met LOC17 is afgesproken.  Bedoeling is om de exploitatierechten uiteindelijk over te dragen aan LOC17.

 

G
Tijd

Verwachting is dat uiterlijk in 2020 alle flankerende maatregelen, waaronder genoemde trap en hellingbaan, door de gemeente zijn uitgevoerd. Bij de uitvoering zijn wij afhankelijk van de snelheid waarmee LOC17 de loods heeft ingericht.