Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Herstructurering locatie Koppelweg door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen..

Herstructurering locatie Koppelweg door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen..
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2020Toelichting

G
Kwaliteit

In het Koppelweggebied worden de komende jaren 80 tot 100 woningen en recreatieve voorzieningen gerealiseerd.  Om alle ontwikkelingen van de verschillende initiatiefnemers in goede banen te leiden, is in oktober 2017 een gebiedsvisie vastgesteld. In deze visie zijn de ruimtelijke ontwikkelingskaders aangegeven, welke als uitgangspunten dienen  voor op te stellen bestemmingsplannen. De gebiedsvisie, getiteld: De Blauwe Knoop,  heeft zich niet beperkt tot locatie Koppelweg, maar omvat ook het Sluis- en stuwcomplex aan de Barend Ubbinkweg. Het Waterschap investeert hier in een waterkrachtcentrale, educatiecentrum en een vistrap.

G
Tijd

Vistrap c.a. wordt in de loop van 2019 opgeleverd. Dit geldt ook voor de tennis-accommodatie, die aan de Looiersweg ter hoogte van de voormalige voetbalvelden wordt gerealiseerd.

De woningen aan de Oude IJssel worden in fasen gebouwd. De inschatting is dat met de eerste bouwfase eind 2019, begin 2020 kan worden gestart.

Uit de grondopbrengsten als gevolg van verkoop van de bouwterreinen Koppelweg 14, 20 en 22 worden desbetreffende bouwkavels bouwrijp gemaakt. Een deel van de opbrengst wordt aangewend om de voetbalvelden te transformeren tot een stadspark. Voor de herinrichting van het stadspark is nog geen tijdsplanning vastgesteld.