Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Het onderwijsachterstandenbeleid vereenvoudigen en breder inzetten.

Het onderwijsachterstandenbeleid vereenvoudigen en breder inzetten.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Bollen Peter

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

Er zijn gesprekken gaande met alle partners in het veld die uitvoering geven aan het onderwijsachterstandenbeleid om samen tot een vernieuwde aanpak te komen.

G
Tijd

De planning is dat het nieuwe beleid wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2019.