Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

In 2018 vindt er een actualisatie van ons communicatiebeleid plaats.

In 2018 vindt er een actualisatie van ons communicatiebeleid plaats.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Meijs Loes, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 02-06-2019Toelichting

O
Kwaliteit

Door personele wisselingen binnen het communicatieteam is het communicatiebeleid nog niet geactualiseerd. Door de aanstelling van twee nieuwe communicatieadviseurs zal dit verder vorm gaan krijgen in de loop van 2019.

O
Tijd

De actualisatie van het communicatiebeleid is blijven liggen door personele wisselingen. Het nieuwe team communicatie, bestaande uit twee parttime communicatieadviseurs, zal hier in de loop van 2019 verdere invulling aan gaan geven.