Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Integrale toegang: inrichten voorportaal (Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen).

Integrale toegang: inrichten voorportaal (Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen).
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

Voor het inrichten van het Voorportaal, integrale toegang Sociaal Domein, is in samenspraak met de organisaties verbonden aan het Jeugd- en Sociaal Team een visienota geschreven. Op grond van deze nota kan het college van b en w het model, naam en logo van het Voorportaal vaststellen.  De implementatie van de integrale toegang, met allerlei keuzes nog op onderdelen, kan dan vanuit eenzelfde beeld uitgevoerd worden.

O
Tijd

Het inrichten van het Voorportaal zal ook na 2018 verder gaan.