Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Intensiveren contacten met werkgevers in Doesburg en regio via Werkgeversservice Punt (WSP)

Intensiveren contacten met werkgevers in Doesburg en regio via Werkgeversservice Punt (WSP)
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 21-06-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Doesburg is een van de regiopartners van het Wergeversservice Punt (WSP). In 2017 is het WSP georganiseerd in verschillende branches. De accountmanagers van de diverse branches onderhouden contacten met werkgevers en gemeenten.

G
Tijd

Voor 2018 en verder worden afspraken gemaakt over basisdienstverlening en eventuele aanvullende dienstverlening. Lokaal accountmanagement is daarbij voor Doesburg van belang.