Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Met behulp van een innovatiebudget stimuleren en ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

Met behulp van een innovatiebudget stimuleren en ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 31-12-2015Toelichting

In de begroting is structureel budget geraamd voor regionale en lokale innovatieve projecten geïnitieerd door organisaties en/of inwoners.

In de regio wordt voor de jeugd m.n. ingezet op afschalen van specialistische jeugdzorg, een jeugdige zoveel mogelijk thuis laten opgroeien, voorkomen en aanpak van wachtlijsten en sturen op resultaat.

Lokaal zijn de volgende innovatieve projecten voor jeugd gestart: Project Wijscheiden (voorkomen van escalatie bij echtscheidingen), project Meeleefgezin (vrijwillige opvang van kinderen  met ouders met psychische problematiek in een steungezin), project Vitaal Zwanger (vroegtijdige begeleiding van zwangere vrouwen zodat problemen voorkomen kunnen worden) en implementatie van een nieuw registratiesysteem Mens Centraal waardoor inwoners zelf meer regie krijgen over hun dossier en daardoor meer verantwoordelijkheid. Tevens krijgen we als gemeente met dit nieuwe registratiesysteem betere sturingsinformatie.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd