Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Ontmoetingsplek inrichten.

Ontmoetingsplek inrichten.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

In Grotenhuys, voorheen IJsselzicht, richt Cambio (onderdeel van Circulus Berkel) een ontmoetingsplek in. In het business plan worden activiteiten in het kader van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning samengebracht.

G
Tijd

Het business plan Grotenhuys wordt het college van b en w in 2e helft 2018 ter besluitvorming voorgelegd.