Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Oppakken regiefunctie

Oppakken regiefunctie
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 21-06-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Met oppakken regiefunctie wordt bedoeld dat we stimuleren dat inwoners zelf regie voeren over hun leven en zorgvraag. Het versterken van de regiefunctie organiseren we via de steunpunten in de stad (Beumerskamp, Grotenhuijs en de Linie), en de inzet en benadering van zorgpartners.

G
Tijd

Het versterken van de regiefunctie is een ontwikkeling die een lange adem vraagt.