Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Opstellen uitvoeringsprogramma routekaart naar een energieneutraal Doesburg 2050.

Opstellen uitvoeringsprogramma routekaart naar een energieneutraal Doesburg 2050.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Bollen Peter

Planning
Startdatum: 30-09-2018
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

R
Kwaliteit

Bij de programmabegroting 2019 is aangegeven dat we geen capaciteit hadden om hier invulling aan te geven. Per 1 januari 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een projectleider, die het opstellen van het uitvoeringsprogramma op gaat pakken.  

R
Tijd

Bij de programmabegroting 2019 is aangegeven dat we geen capaciteit hadden om hier invulling aan te geven. Per 1 januari 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een projectleider, die het opstellen van het uitvoeringsprogramma op gaat pakken.