Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Realisatie deelprojecten Beleef de Linies.

Realisatie deelprojecten Beleef de Linies.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Bollen Peter

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2025Toelichting

Een aantal deelprojecten is uitgevoerd en een aantal is in voorbereiding. Uitgevoerd zijn het opwaarderen van de entree bij de Panovenweg en het fietspad vanaf de Hoge Linie naar de Panovenweg. Ook is onder leiding van Staatsbosbeheer met behulp van vrijwilligers flink onderhoud uitgevoerd aan het groen. Op diverse plaatsen zijn de Linies beter zichtbaar en daardoor beleefbaar gemaakt. In voorbereiding zijn de uitkijktoren bij de Hoge Linie, het ontwerp voor de doorsnijdingen en het beheerplan voor de Hoge en Lage linie. Daarnaast loopt een onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor het herstellen van de cultuurhistorische waarden van de vestingwerken. Dit is een langdurig en intensief proces met tegenstrijdige belangen.

O
Kwaliteit
G
Tijd