Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

Sport voor jong en oud: uitgebreid programma met sportcoaches.

Sport voor jong en oud: uitgebreid programma met sportcoaches.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 21-06-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Het programma met buurtsportcoaches wordt uitgevoerd volgens de vooraf gestelde kaders. Tijdens de uitvoering kunnen deze kaders bijgestuurd worden op basis van ontwikkelingen. Voor 2019 wordt een nieuwe visie (nieuwe kaders) vastgesteld.

G
Tijd

De activiteiten worden uitgevoerd conform planning. Voornemens zijn er om de Buurtsportcoaches voort te zetten in 2019, 2020 en 2021. Hiervoor is een voorstel bij de begroting ingediend.