Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

We gaan een integraal herinrichtingsplan opstellen en uitvoeren (verkeer, fietsstallingen, groen, etc.) voor het kernwinkelgebied.

We gaan een integraal herinrichtingsplan opstellen en uitvoeren (verkeer, fietsstallingen, groen, etc.) voor het kernwinkelgebied.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 19-06-2017
Einddatum: 30-12-2019Toelichting

G
Kwaliteit

Zie opmerkingen onder herinrichting Binnenstad

O
Tijd

Zie opmerkingen onder herinrichting Binnenstad