Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

We gaan een integraal ontwerp maken voor de herinrichting van de Kloostertuin.

We gaan een integraal ontwerp maken voor de herinrichting van de Kloostertuin.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 19-06-2017
Einddatum: 30-12-2019Toelichting

G
Kwaliteit

Het parkeren in de Kloostertuin wordt geoptimaliseerd. De verschillende verkeersstromen worden beter van elkaar gescheiden. Nieuw aan te leggen groen, straatmeubilair en verlichting moeten meer sfeer brengen. Met de twee supermarkten zijn wij in overleg om het lossen van producten intern te laten plaatsvinden. Kansen hiervoor dienen zich aan nu beide supermarkten te kennen hebben gegeven het winkelvloeroppervlak te willen uitbreiden.

O
Tijd

In het voorjaar van 2019 wordt het ontwerp voor de herinrichting vastgesteld. Per dan is ook duidelijk hoeveel kosten hiermee zijn gemoeid. De realisatie zal aansluitend/vooraf aan de herinrichting van het Kernwinkelgebied plaatsvinden.

Naar verwachting zal het ontwerp niet eerder dan rond de jaarwisseling worden vastgesteld, idealiter tegelijk met het ontwerp voor de herinrichting van de winkelstraten.