Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

We gaan het monumentenbeleid continueren.

We gaan het monumentenbeleid continueren.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Meijs Loes, van der

Planning
Startdatum: 19-06-2017
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

Binnen het grondgebied van de gemeente zijn alle potentiele monumenten geïnventariseerd. Dat heeft geleid tot het aanwijzen van 224 nieuwe gemeentelijke monumenten, hiermee komt het totaal aan gemeentelijke monumenten op 230 (stand per  19 juni  2018). De inventarisatie is afgerond. Voor eigenaren van een gemeentelijke monumenten zijn stimulerende voorzieningen mogelijk, zo kan bijvoorbeeld gebruik maken van een de stimuleringslening voor het in standhouden van het monument. Ook behoeft geen leges betaald te worden voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel wijzigen van een gemeentelijke monument. Er worden initiatieven onderzocht met betrekking tot duurzaam monumentenbeheer. In 2019 wordt het monumentenbeleid geactualiseerd.

G
Tijd

Alle potentiele gemeentelijke monumenten zijn bezocht en beschreven. De procedurele afhandeling voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten kan nog iets langer doorlopen i.v.m. mogelijke zienswijzen en bezwaren.