Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg.

We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018



Toelichting

R
Kwaliteit

Het Waterschap Rijn en IJssel realiseert een vistrap bij de sluis. Dit vraagt een investering van meerdere miljoenen. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van een waterkrachtcentrale. Samen met het waterschap is breder gekeken naar ontwikkelingen in de omgeving om te kijken. Door ontwikkelingen op elkaar af te stemmen kan meerwaarde voor het gebied ontstaan. Dit heeft geresulteerd in de gebiedsvisie De Blauwe Knoop, die in oktober 2017 is vastgesteld door de raad.  Zie verder de toelichting bij Tijd.

R
Tijd

We nemen een aanpassing van het kruispunt mee bij het maken van een integraal ontwerp Looierspark-Koppelweg, rekening houdend met ontwikkelingen Koppelweggebied.