Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

We leggen woningbouwafspraken vast.

We leggen woningbouwafspraken vast.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Mulder-Metselaar Ellen

Planning
Startdatum: 19-06-2017
Einddatum: 30-12-2022Toelichting

G
Kwaliteit

Woningbouwopgave en de kwaliteit van nieuwe woningen en de kwaliteit van de bestaande huurvoorraad leggen wij zoveel mogelijk vast in afspraken met onze stakeholders. Voor wat betreft deze kwaliteit streven wij met onze bouwpartners naar duurzaamheid, levensloopbestendig en betaalbaarheid. De hiervoor te hanteren kaders zijn vastgelegde in de woonvisie 2018-2022.

Naast kwaliteit besteden wij aandacht aan de kwantiteit. Hierover (bouwen naar behoefte) maken wij afspraken met de provincie en deze afspraken stemmen wij af met de ons omringende gemeenten.

G
Tijd

Het maken van woningbouwafspraken is een continue proces. Jaarlijks leggen wij afspraken over nieuwbouw, renovatie, vervangende nieuwbouw vast met de corporatie. De programmering van toe te voegen woningen bespreken wij met provincie en stemmen we af met de Liemerse Gemeenten.

In februari 2018 is de nieuwe woonvisie 2018-2022 vastgesteld.