Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

We optimaliseren het beheer en het onderhoud van het publiek domein.

We optimaliseren het beheer en het onderhoud van het publiek domein.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 19-06-2017
Einddatum: 30-12-2019Toelichting

G
Kwaliteit

Het team Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het gehele proces - van beleid, beheer en uitvoering - rondom het beheren van de openbare ruimte. Met ingang van 1 januari 2018 is het team onder leiding van een tijdelijk teamleider verder gegaan met het uitvoeren van de Veranderagenda Integraal Beheer Openbare Ruimte. Alle functies binnen het team zijn opnieuw beschreven, waarbij een scheiding tussen beleid, beheer en uitvoering uitgangspunt is.  In de 1e helft van dit jaar zijn twee nieuwe beleidsadviseurs en een beheerder begonnen.

 
Het actualiseren van beleids- en beheerplannen gaat ondertussen voort. Er is een nieuw beleids- en beheerplan Wegen en het Watertakenplan Olburgen 2018-2022, het voormalige rioleringsplan, is vastgesteld.  Gewerkt wordt een nieuw beleidsplan Spelen en Bewegen. Op de rol staan nog een beheer- en onderhoudsplan voor civieltechnische kunstwerken en een mobiliteitsplan. Tot slot, wordt gewerkt aan een renovatieplan voor het openbaar groen.

G
Tijd

Met de komst van twee (nieuwe) beleidsadviseurs Stadsbeheer en een nieuwe beheerder Groen zijn we bezig om een eerder opgelopen achterstand in te halen.