Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

We realiseren een sluitende begroting voor 2019 en zorgen dat onze algemene reserve van voldoende omvang blijft.

We realiseren een sluitende begroting voor 2019 en zorgen dat onze algemene reserve van voldoende omvang blijft.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 30-04-2018
Einddatum: 30-10-2018Toelichting

G
Kwaliteit

De concept begroting 2019-2022 is materieel in evenwicht en de (begrote) omvang van de algemene reserve  is ruim 9 miljoen euro.

G
Tijd

De begroting 2019 wordt tijdig conform planning aan de raad ter vaststelling voorgelegd.