Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

We stellen een energiebeleidsplan op.

We stellen een energiebeleidsplan op.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Bollen Peter

Planning
Startdatum: 19-06-2017
Einddatum: 29-11-2017Toelichting

G
Kwaliteit

In april 2018 heeft de raad de 'Routekaart energieneutraal Doesburg 2050' vastgesteld.

G
Tijd

Collegebesluit inzake de 'Routekaart naar een energieneutraal Doesburg 2050' heeft in januari 2018 plaatsgevonden. In april 2018 heeft de raad de 'Routekaart energieneutraal Doesburg 2050' vastgesteld.