Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

We stellen een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) op.

We stellen een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) op.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019Toelichting

O
Kwaliteit

Opstellen van een op uitvoering gericht mobiliteitsplan voor de periode 2020-2025 in samenspraak met inwoners en ondernemers. Met het mobiliteitsplan zorgen we voor een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en (vracht)auto, voldoende parkeergelegenheid  en een gezonde en verkeersveilige leefomgeving. Dit maakt van Doesburg een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie, recreatie en toerisme en het bevordert een duurzame leefomgeving. In het uitvoeringsprogramma geven we aan welke maatregelen we in de periode 2020-2025 gefaseerd gaan uitvoeren op het gebied van verkeer, parkeren, fiets, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Tevens geven we een doorkijk van projecten en maatregelen die we na 2025 willen uitvoeren. De programmering en fasering van maatregelen en projecten stemmen we af op het beheer- en onderhoudsplan plan wegen (klein en groot onderhoud wegen), zodat we werk-met-werk kunnen maken en de weg maar één keer open hoeft. Dit voorkomt onnodige hinder/verkeersoverlast voor weggebruikers en omwonenden.

O
Tijd

Het opstellen van het mobiliteitsplan was voorzien in 2018, maar als gevolg van het inwerken van de nieuwe beleidsadviseur verkeer en de prioriteit van de beleidsadviseur bij actuele dossiers als de realisatie van de vispassage/afsluiting Barend Ubbinkweg en het parkeeronderzoek binnenstad is het opstellen van het mobiliteitsplan nog niet gestart. Het opstellen van het mobiliteitsplan (incl. bestuurlijke vaststelling ) is voorzien in 2019.