Meer
Publicatiedatum: 16-11-2018

Inhoud

Terug

We zetten in 2018 stappen in verdere digitalisering en zaakgericht werken waardoor de dienstverlening laagdrempeliger en toegankelijker wordt (click, call, face).

We zetten in 2018 stappen in verdere digitalisering en zaakgericht werken waardoor de dienstverlening laagdrempeliger en toegankelijker wordt (click, call, face).
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Meijs Loes, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

De in 2018 beoogde verbetering van de dienstverlening & bedrijfsvoering worden gerealiseerd. 

Concrete voorbeelden hiervan zijn:  versimpelen en digitaliseren van de inkomensverantwoording van inkomensgerechtigden, voor ingevulde formulieren voor vele producten die inwoners kunnen gebruiken op onze website (te printen formulieren verdwijnen), optimaliseren processen leerlingen vervoer, bezwaarschriften WOZ & evenementenvergunningen. Voor jeugdhulp is een persoonlijke intentpagina operatoneel waarop gezinnen met de gemeente kunnen communiceren. Daarnaast hebben het proces van bestuurlijke besluitvorming gedigitaliseerd.

G
Tijd

De beoogde deelprojecten binnen het programma worden conform planning gerealiseerd.