Meer
Publicatiedatum: 03-07-2018

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Op basis van artikel 8 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt hieronder een overzicht gegeven van de kosten van overhead en het bedrag dat is opgenomen voor de vennootschapsbelasting.

Omschrijving R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021

Kosten overhead

 

 3.907

4.529

4.285

4.238

4.229

Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting

 

0

0

0

0

(bedragen x €1000)

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie BGR 2017 PR 2018 PR 2019 PR 2020 PR 2021
Lasten 6.423 170 918 1.065 1.114
Baten 28.935 22.209 21.957 21.753 21.669