Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Overzicht lasten en baten en toelichting

Inhoud

Overzicht lasten en baten en toelichting

De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma inclusief de aan de programma's en de dekkingsmiddelen toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn conform BBV-richtlijnen verdeeld in structureel en incidenteel. 

 

01 Bestuur en veiligheid in Doesburg B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
Lasten 2.134 2.133 2.133 2.131
Baten 201 201 201 201
Saldo -1.932 -1.931 -1.931 -1.930
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel -2 -2 -2 -2
Saldo programma 1 -1.934 -1.933 -1.933 -1.932
         
02 Buitenruimte van Doesburg B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
Lasten 5.664 5.620 5.483 5.465
Baten 3.518 3.549 3.582 3.583
Saldo -2.146 -2.072 -1.903 -1.883
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo programma 2 -2.146 -2.072 -1.903 -1.883
         
03 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
Lasten 1.590 1.440 1.131 1.131
Baten 653 653 383 383
Saldo -937 -787 -748 -748
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo programma 3 -937 -787 -748 -748
         
04 Zorg in Doesburg B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
Lasten 18.609 18.502 18.419 17.974
Baten 5.660 5.660 5.660 5.660
Saldo -12.950 -12.842 -12.759 -12.314
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel -221 -221 -221 -221
Saldo programma 4 -13.170 -13.063 -12.980 -12.535
         
05 Algemene dienst en financiën B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
Lasten 4.739 4.692 4.683 4.652
Baten 285 278 272 267
Saldo -4.455 -4.414 -4.411 -4.385
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo programma 5 -4.455 -4.414 -4.411 -4.385
         
Algemene dekkingsmiddelen B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
Lasten 342 342 342 342
Baten 22.001 22.070 22.166 22.014
Saldo 21.659 21.728 21.824 21.672
Reserve mutaties incidenteel 105 10 0 0
Reserve mutaties structureel 512 486 486 486
Saldo algemene dekkingsmiddelen 22.276 22.223 22.310 22.158
         

(bedragen x € 1.000) 

 

Totaal programma's en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
Lasten

33.078

32.728

32.190

31.695

Baten

32.318

32.410

32.263

32.108

Saldo

-760

-318

73

413

Reserve mutaties incidenteel

105

10

0

0

Reserve mutaties structureel

288

262

262

263

Saldo totaal

-367

-46

335

676

(bedragen x €1.000)

 

In programma 5 zijn de volgende kosten opgenomen:

Omschrijving B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Kosten overhead

4.734

4.687

4.678

4.647

Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Bedrag opgenomen voor onvoorzien

15

15

15

15

(bedragen x €1.000)