Meer
Publicatiedatum: 24-10-2019

Inhoud

Terug

We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig.

We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Bollen Peter

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2022