Meer
Publicatiedatum: 24-10-2019

Inhoud

Terug

We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid.

We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Bollen Peter

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2022