Overzicht lasten en baten en toelichting

Overzicht lasten en baten en toelichting

De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma inclusief de aan de programma's en de dekkingsmiddelen toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn (conform BBV-richtlijnen) verdeeld over de programma's en verdeeld in structureel en incidenteel.

 

P1 Bestuur en veiligheid in Doesburg B 2021 B 2022 B 2023 B 2024
Lasten 2.266 2.264 2.265 2.264
Baten 158 158 158 158
Saldo -/- 2.108 -/- 2.106 -/- 2.107 -/- 2.106
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel -/- 300 -/- 350 -/- 350 -/- 350
Saldo Programma 1 -/- 2.408 -/- 2.456 -/- 2.457 -/- 2.456
         
P2 Buitenruimte van Doesburg B 2021 B 2022 B 2023 B 2024
Lasten 6.662 6.490 6.203 6.184
Baten 3.882 3.881 3.881 3.881
Saldo -/- 2.780 -/- 2.609 -/- 2.322 -/- 2.303
Reserve mutaties incidenteel 84 84 66 0
Reserve mutaties structureel -/- 95 -/- 95 -/- 95 -/- 95
Saldo Programma 2 -/- 2.791 -/- 2.621 -/- 2.352 -/- 2.399
         
P3 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg B 2021 B 2022 B 2023 B 2024
Lasten 1.541 1.381 1.361 1.361
Baten 750 750 750 750
Saldo -/- 791 -/- 631 -/- 611 -/- 611
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo Programma 3 -/- 791
-/- 631
-/- 611
-/- 611
         
P4 Zorg in Doesburg B 2021 B 2022 B 2023 B 2024
Lasten 18.397 18.315 18.229 18.146
Baten 5.162 5.172 5.152 5.172
Saldo -/- 13.235 -/- 13.143 -/- 13.077 -/- 12.974
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel -/- 121 -/- 121 -/- 121 -/- 121
Saldo Programma 4 -/- 13.356 -/- 13.264 -/- 13.198 -/- 13.095
         
P5 Algemene dienst en financiën B 2021 B 2022 B 2023 B 2024
Lasten 5.366 5.411 5.299 5.295
Baten 336 331 326 321
Saldo -/- 5.030 -/- 5.080 -/- 4.973 -/- 4.974
Reserve mutaties incidenteel 0 0 0 0
Reserve mutaties structureel 0 0 0 0
Saldo Programma 5 -/- 5.030
-/- 5.080
-/- 4.973 -/- 4.974
         
Algemene dekkingsmiddelen B 2021 B 2022 B 2023 B 2024
Lasten 365 340 340  340
Baten 23.661 23.401 23.409 23.523
Saldo 23.296 23.062 23.069 23.183
Reserve mutaties incidenteel 435 191 -/- 66 0
Reserve mutaties structureel 839 840 841 841
Saldo Algemene dekkingsmiddelen 24.570 24.903 23.844 24024
         

(bedragen x € 1.000) 

 

Totaal programma's en algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving B 2021 B 2022 B 2023 B 2024
Lasten

34.596

34.201

33.697

33.589
Baten

33.949

33.693

33.675

33.805

Saldo

-/- 647

-/- 508

-/- 22

-214

Reserve mutaties incidenteel 519

275

0

0

Reserve mutaties structureel

322

274

275

275

Saldo Totaal

194

40

253

489

(bedragen x €1.000)

 

In programma 5 zijn de volgende kosten opgenomen:

Omschrijving B 2020 B 2021 B 2022 B 2023

Kosten overhead (saldo uitgaven en inkomsten)

5.215

5.064

5.033

5.007
Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Bedrag opgenomen voor onvoorzien

15

15

15

15

(bedragen x €1.000)