Meer
Publicatiedatum: 29-12-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2020 Blz. 1  
Integrale begrotingabijstelling (IBB) 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Beslispunten en besluit Blz. 6  
Beslispunten en besluitvorming Blz. 7  
Financiele samenvatting Blz. 8  
Over te hevelen middelen naar 2021 Blz. 9  
Resultaat per programma en taakveld IBB 2020 Blz. 10  
Begrotingsresultaat 2020 Blz. 11  
Inleiding en leeswijzer Blz. 12  
Inleiding en leeswijzer Blz. 13  
Stand van zaken programma's Blz. 14  
Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg Blz. 15  
Programma 1 Blz. 16  
Toelichting op de budgetbijstellingen Blz. 17  
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Blz. 18  
Programma 2 Blz. 19  
Toelichting op de budgetbijstellingen Blz. 20  
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Blz. 21  
Programma 3 Blz. 22  
Toelichting op de budgetbijstellingen Blz. 23  
Programma 4 Zorg in Doesburg Blz. 24  
Programma 4 Blz. 25  
Toelichting op de budgetbijstellingen Blz. 26  
Programma 5 Algemene dienst en financiën Blz. 27  
Programma 5 Blz. 28  
Toelichting op de budgetbijstellingen Blz. 29  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 30  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 31  
Toelichting op de budgetbijstellingen Blz. 32  
Algemene reserve Blz. 33  
Algemene reserve Blz. 34  
Bijlagen Blz. 35  
Lijst van gebruikte afkortigen Blz. 36  
Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 37  
Lasten en baten per taakveld Blz. 38  
Totaal exploitatierekening Blz. 39  
Totaal exploitatie Blz. 40