Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het collegeprogramma is onderverdeeld in de navolgende 5 raadsprogramma's:

  • Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg
  • Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg
  • Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg
  • Programma 4 Zorg in Doesburg
  • Programma 5 Algemene dienst en financiën

Het collegeprogramma geeft per raadsprogramma kort en bondig antwoord op twee vragen:

  1. Wat willen we bereiken? en
  2. Wat gaan we daarvoor doen?