Meer
Publicatiedatum: 09-10-2018

Inhoud

Terug

Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende.

Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Bollen Peter

Planning
Startdatum: 31-03-2021
Einddatum: 30-10-2021