Meer
Publicatiedatum: 09-10-2018

Inhoud

Terug

Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen.

Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Meijs Loes, van der

Planning
Startdatum: 30-06-2018
Einddatum: 30-12-2020