Meer
Publicatiedatum: 09-10-2018

Inhoud

Terug

We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen.

We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 31-12-2019
Einddatum: 31-05-2020