Meer
Publicatiedatum: 09-10-2018

Inhoud

Terug

We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet.

We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever
Veldhuizen Birgit, van

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2020