Algemene reserve

Algemene reserve

De meerjarige begrote stand van onze algemene reserve met daarin verwerkt de mutaties vanuit de desbetreffende daartoe strekkende raadsbesluiten en de nu in beeld zijnde formele begrotingssaldi is als volgt:

Stand algemene reserve
  2021
2022
2023
2024
2025 2026
Beginstand 1-1 (de stand per 1-1-2021 conform concept jaarstukken 2020 stand 20 mei 2021)
5.199.719 4.126.719
3.509.719
2.909.596
2.846.032
 3.152.032
Resultaat jaarrekening 2020 (conform concept jaarstukken 2020 stand 26 mei 2021) -402.000          
Bestemmingsvoorstellen resultaat jaarrekening 2020 (conform concept jaarstukken 2020 stand 26 mei 2021) -152.000          
Lopende verplichtingen            
Bijdrage SCBD (1e wijziging 2020) -25.000          
Doesburg energie neutraal (1e wijziging 2020) -330.000 -275.000        
Bestrijding eikenprocessierups (1e wijziging 2020) -14.000          
Omgevingswet (1e wijziging 2020) -150.000          
             
Formele begrotingssaldi 2021-2025 tot en met de kadernota 2022 (worden in t+1 bestemd)   -342.000 -600.123 -62.937 +305.373 +435.181
Eindstand 31-12
4.126.719 3.509.719 2.909.596 2.846.659 3.152.032  3.587.213
             
Per inwoner
376
320
265
259
287 327

 

De gemiddelde hoogte van de algemene reserve van de gemeenten in de provincie Gelderland (referentiewaarde) bedraagt € 366 per inwoner (bron FTG begrotingen 2021).

In het collegeprogramma 2018-2022 is bepaald dat de omvang van de algemene reserve eind 2022 ten minste 8 miljoen euro moet bedragen. Dit voornemen is echter impliciet losgelaten bij de integrale afweging 2020, waarbij besloten is een aanzienlijk deel van de algemene reserve (6 miljoen euro) in te zetten voor een aantal belangrijke investeringen in de stad.