Beslispunten

Beslispunten kadernota 2022

De beslispunten voor de raad zijn:

De kadernota 2022 vast te stellen en daarmee:

  • Kennis te nemen van het actuele financiële perspectief 2022-2025 en de actuele stand van de algemene reserve
  • De algemene technische uitgangspunten voor de begroting 2022-2025 conform vast te stellen
  • De begrotingsvoorstellen 2022-2025 van het college te accorderen (deze worden dan conform uitgewerkt in de komende primitieve begroting 2022-2025)