Maatstaven algemene uitkering gemeentefonds

Maatstaven AU

Aantallen
Maatstaven algemene uitkering Begroot 2022 2023 2024 2025 2026
Inkomensmaatstaven
1c Waarde niet-woningen eigenaren 987.945,00 987.945,00 987.945,00 987.945,00 987.945,00
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 928.683,00 928.683,00 928.683,00 928.683,00 928.683,00
1a Waarde woningen eigenaren 10.797.712,00 10.797.712,00 10.797.712,00 10.797.712,00 10.797.712,00
Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringfsfactor van toepassing is
1e OZB waarde niet-woningen 95,93 95,93 95,93 95,93 95,93
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 281,33 298,67 316,67 319,33 320,67
3a Eén-ouder-huishoudens 422 424 426 427 429
2 Inwoners 10.970,00 10.890,00 10.836,00 10.786,00 10.786,00
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 2.945,00 2.989,00 3.011,00 3.046,00 3.046,00
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 1.017,00 1.080,00 1.129,00 1.170,00 1.204,00
7 Lage inkomens 1.949,00 1.961,00 1.973,00 1.984,00 1.996,00
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 1.412,50 1.420,80 1.428,90 1.436,00 1.444,10
12 Minderheden 941 953 967 981 988
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 1.115,33 1.132,67 1.150,67 1.153,33 1.154,67
3b Huishoudens 5.381,00 5.384,00 5.394,00 5.406,00 5.406,00
3c Eenpersoonshuishoudens 1.950,00 1.973,00 1.995,00 2.018,00 2.041,00
8b Loonkostensubsidie 18 18 18 18 18
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 1.715,00 1.707,00 1.704,00 1.705,00 1.710,00
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 303,56 302,14 301,61 301,79 302,67
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 3.162,60 3.164,40 3.170,40 3.177,60 3.177,60
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 569,16 569,16 569,16 569,16 569,16
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 98,74 98,28 98,11 98,17 98,45
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 150 151 151 152 152
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 64,33 64,67 64,67 65,67 66,67
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 62,67 63,67 64,67 65,67 67,33
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 834 834 834 834 834
11c-2 Wajong (wajongeren) 228 228 228 228 228
3i-2 Medicijngebruik met drempel 2.504,54 2.507,11 2.515,37 2.523,36 2.542,92
8e Re-integratie klassiek 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
4b Inwoners jonger dan 65 jaar 8.025,00 7.901,00 7.825,00 7.740,00 7.740,00
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 1.790,00 1.788,00 1.800,00 1.823,00 1.849,00
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 251 257 267 276 287
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 450 454 462 472 484
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 381 402 419 435 449
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 152 145 149 154 159
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 300,93 300,62 300,17 299,52 299,08
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 180,08 179,9 179,63 179,24 178,98
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 49,23 49,18 49,11 49 48,93
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 616,31 616,31 616,31 616,31 616,31
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 368,81 368,81 368,81 368,81 368,81
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83
3j Bedden 6.205,00 6.205,00 6.205,00 6.205,00 6.205,00
13 Klantenpotentieel lokaal 10.933,00 10.999,00 11.067,00 11.133,00 11.198,00
14 Klantenpotentieel regionaal 4.488,00 4.515,00 4.543,00 4.570,00 4.596,00
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 59 59 59 59 59
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 33 33 33 33 33
38 Bedrijfsvestigingen 1.131,00 1.182,00 1.235,00 1.287,00 1.344,00
30 Historische woningen in bewoonde kernen 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag 18 18 18 18 18
28 Historische waterweg 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00
31a ISV (a) stadsvernieuwing 0 0 0 0 0
31b ISV (b) herstructurering 0 0 0 0 0
36 Kernen 1 1 1 1 1
37 Kernen * bodemfactor buitengebied 1 1 1 1 1
36a Kernen met 500 of meer adressen 1 1 1 1 1
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 605 605 605 605 605
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 5.124,98 5.087,61 5.062,38 5.039,02 5.039,02
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 4.630,00 4.661,93 4.695,58 4.729,24 4.762,90
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 11 11 11 11 11
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 51 52 52 53 53
21 Oppervlakte bebouwing 62 63 63 64 64
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 11 11 11 11 11
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 51 52 52 53 53
19 Oppervlakte binnenwater 137 137 137 137 137
16 Oppervlakte land 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 5.365,00 5.402,00 5.441,00 5.480,00 5.519,00
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 5.365,00 5.402,00 5.441,00 5.480,00 5.519,00
39 Vast bedrag 1 1 1 1 1