Kleurenstatus investeringen

Kleurenstatus investeringen

Lopende investeringen

Investeren is het doen van uitgaven in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de op dit moment lopende investeringen met een duiding van de stand van zaken.

Lopende investeringen