Uitgaven

0,43%
€ 105.161
0,43% Complete

Inkomsten

71,69%
€ 17.779.110
71,69% Complete

Saldo

5216,67%
€ 17.673.950

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

0,43%
€ 105.161
0,43% Complete

Inkomsten

71,69%
€ 17.779.110
71,69% Complete

Saldo

5216,67%
€ 17.673.950

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Hieronder treft u een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij dan o.a. om de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is en de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 BGR 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.683.557 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 187.924 192.194 181.037 262.277 33.367 228.910
0.62 OZB niet-woningen 15.012 2.986 6.669 27.077 2.373 24.704
0.64 Belastingen Overig 96.540 86.242 66.999 59.821 9 59.812
0.8 Overige baten en lasten 293.328 143.525 20.183 85.000 301 84.699
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40.831 77.707 -42.465 0 69.111 -69.111
Totaal Lasten 4.317.190 502.653 232.423 434.175 105.161 329.014
Baten
0.61 OZB woningen 1.751.360 1.793.962 1.851.045 1.896.878 1.962.199 -65.321
0.62 OZB niet-woningen 452.069 458.886 484.542 508.314 428.062 80.252
0.64 Belastingen Overig 631.901 146.239 148.596 157.503 106.024 51.479
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 22.024.185 27.137.635 27.610.674 27.841.546 15.282.825 12.558.721
0.8 Overige baten en lasten 285.180 134.325 607 0 0 0
Totaal Baten 25.144.694 29.671.048 30.095.464 30.404.241 17.779.110 12.625.131