Uitgaven

0,47%
€ 116.948
0,47% Complete

Inkomsten

66,8%
€ 21.173.369
66,8% Complete

Saldo

320,08%
€ 21.056.420

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

0,47%
€ 116.948
0,47% Complete

Inkomsten

66,8%
€ 21.173.369
66,8% Complete

Saldo

320,08%
€ 21.056.420

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Hieronder treft u een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij dan o.a. om de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is en de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Prim. Begr. 2023[2023] Begrotingswijzigingen 2023 totaal BGR 2023 na wijziging Realisatie 2023 Saldo 2023
Lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.683.557 2.164.694 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 187.924 192.194 167.023 0 167.023 46.613 120.410
0.62 OZB niet-woningen 15.012 2.986 5.475 0 5.475 6.669 -1.194
0.64 Belastingen Overig 96.540 86.242 76.560 0 76.560 33.051 43.509
0.8 Overige baten en lasten 293.328 143.525 1.249.207 -1.238.073 11.134 13.030 -1.896
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40.831 77.707 0 0 0 17.586 -17.586
Totaal Lasten 4.317.190 2.667.347 1.498.265 -1.238.073 260.192 116.948 143.244
Baten
0.61 OZB woningen 1.751.360 1.793.962 1.814.326 0 1.814.326 1.852.274 -37.948
0.62 OZB niet-woningen 452.069 458.886 486.193 0 486.193 478.801 7.392
0.64 Belastingen Overig 631.901 146.239 175.684 0 175.684 105.422 70.262
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 22.024.185 27.137.635 25.855.000 0 25.855.000 18.736.266 7.118.734
0.8 Overige baten en lasten 285.180 134.325 -196.575 0 -196.575 605 -197.180
Totaal Baten 25.144.694 29.671.048 28.134.628 0 28.134.628 21.173.369 6.961.259