Uitgaven

28,72%
€ 7.024.698
28,72% Complete

Inkomsten

1,8%
€ 447.253
1,8% Complete

Saldo

1941,41%
€ -6.577.444

Programma 4 Bestuur en organisatie

Uitgaven

28,72%
€ 7.024.698
28,72% Complete

Inkomsten

1,8%
€ 447.253
1,8% Complete

Saldo

1941,41%
€ -6.577.444

Korte beschrijving

Terug naar navigatie - Korte beschrijving

Vanuit de bedrijfsvoering van de gemeente Doesburg zijn we voortdurend bezig om samen met de collega’s resultaten te boeken voor de stad, zijn inwoners, bedrijven en instellingen.  Met de focus op de onderwerpen uit de Toekomstvisie, de steeds toenemende hoeveelheid taken en rollen en de complexiteit ervan in combinatie met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt willen we een sterke, gerichte samenwerking met collega’s in de regio realiseren. We willen ons verbinden aan een partner waar we vanuit vertrouwen mee samenwerken en elkaar versterken. Om dit waar te kunnen maken, werkt Bedrijfsvoering aan drie hoofdthema’s in de komende periode: 

  • het versterken van de ambtelijke organisatie;
  • aantrekkelijk werkgeverschap; 
  • beheer en processen op orde.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

L 4.2 We brengen de basis op orde.

Terug naar navigatie - L 4.2 We brengen de basis op orde.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren.

Terug naar navigatie - L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet.

Terug naar navigatie - L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet.

Wat gaan we daarvoor doen?

L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering.

Terug naar navigatie - L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 BGR 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten
0.1 Bestuur 932.227 1.040.066 926.907 1.010.669 572.568 438.101
0.10 Mutaties reserves 1.266.932 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 5.470.953 6.137.680 7.474.922 6.942.392 6.413.562 528.830
0.5 Treasury 4.567 24.108 24.949 48.196 38.568 9.628
Totaal Lasten 7.674.679 7.201.854 8.426.778 8.001.257 7.024.698 976.559
Baten
0.1 Bestuur 573.696 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 2.790.962 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 149.274 202.472 253.855 135.529 63.484 72.045
0.5 Treasury 247.085 343.108 356.091 231.623 383.769 -152.146
Totaal Baten 3.761.017 545.580 609.946 367.152 447.253 -80.101

Mutaties reserves behorende bij dit programma

Terug naar navigatie - Mutaties reserves behorende bij dit programma
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 BGR 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 100.104 5.104 0 5.104
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 123.826 68.304 0 68.304