Kleurenstatus reserves

Kleurenstatus reserves

Reserves

De reserves kunnen worden onderverdeeld in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming heeft gegeven. De algemene reserve is primair bedoeld om incidentele tegenvallers af te dekken die niet binnen de lopende begroting kunnen worden opgevangen.

Ingestelde reserves